Verdensdagen for psykisk helse er en årlig markering som holdes over hele verden. Vi har alle en psykisk helse, og det å være raus med seg selv og andre kan bidra til at den psykiske helsa er god.

– Det gjelder fra vi blir født til vi dør. Vi trenger raushet fra omsorgspersonene våre når vi er små, vi trenger raushet i skolen og barnehagen, i arbeidslivet og i alderdommen, sier kommunepsykolog Kristin Haugholt. 

Opplever man ikke raushet fra andre er det grobunn for psykisk uhelse. 

– Det er et angrep på den psykiske helsa vår fordi det er et grunnleggende behov å bli møtt av andre mennesker. Man blir kanskje mindre raus med seg selv også, fordi den manglende rausheten overføres til den indre dialogen man har med seg selv. Dialogen blir mer hard og mindre raus, forklarer Haugholt. 

Kommunens tre psykologer tilbyr forebyggende psykologtjenester gjennom hele livet. 

Hva er raushet?

Kathrine Aspaas, forfatter av boken «Raushetens tid», skriver dette om raushet:

Raushet er å unne andre suksess.
Raushet er å våge åpenhet.
Raushet er å lytte til andre.
Raushet er å våge å feile.
Raushet er å tillate andre å feile.
Raushet er å hjelpe andre.
Raushet er å ta et skritt tilbake før vi dømmer andre.
Raushet er å tilgi oss selv – og andre.
Raushet er å konfrontere med vennlighet.
Raushet er å sette grenser med vennlighet.
Raushet er å takke vennlig nei til det som ikke gir oss glede.

Boka «Raushetens tid» kan lånes på biblioteket

Les mer om verdensdagen for psykisk helse på verdensdagen.no