– Dette er en gledens dag. I tillegg til å styrke grunnskoletilbudet, er Moelvhallen et viktig anlegg for innbyggere og for idretts- og aktivitetslivet i Moelv og omegn. Her blir fokuset på mestring gjennom aktivitet, opplæring, opplevelser og folkehelse, sa ordfører Anita Ihle Steen, da hun klippet snoren under den offisielle åpningen i dag. 

Selv om Moelvhallen offisielt ble åpnet i dag, har den i flere måneder vært til stor glede for barn og unge i Moelv. Idrettshallen har vært i bruk siden april i år og skolene tok svømmeanlegget i bruk 3. september. 

Rådmann Jørn Strand la ikke skjul på at det har vært en utfordrende prosess å bygge ny idrettshall, ny svømmehall og ny skole i området rundt ærverdige Mo gård – men at resultatet av utbyggingsprosjektet har blitt fantastisk og markerer et stort løft for Moelv og hele Ringsakersamfunnet.

Ny bydel

–  Moelv har fått ny idrettshall, ny svømmehall og ny skole. Vi har kjøpt opp den videregående skolen og driver med oppgradering av kulturhuset. Vi etablerer nye parkområder rundt anleggene. I tillegg kommer ny infrastruktur som gir bedre flyt i trafikken og en sikrere skolevei. Dette representerer en kraftfull stimulans – en helt ny bydel, sa Strand. 

– Moelvhallen vil bli en kvalitet og bety mye for så mange i deres daglige liv. Jeg vil benytte anledningen til å si takk og gratulerer med dagen, avsluttet han. 


Fakta om Moelvhallen

 • Total kostnadsramme inkl. mva: 241 millioner.
 • Hallen har et bruksareal på 5 023 m2.
 • Bassengdelen er en fleksibel og topp moderne svømmehall med konkurransebasseng på 25 x 15,5 meter 
 • Svømmehallen har et eget terapibasseng på 12,5 x 8,5 meter.
 • Spilleflaten i den nye idrettshallen er 25 x 45 meter og ivaretar nasjonale krav til håndballbane.
 • Det er montert to lydskillevegger, slik at idrettshallen kan deles i tre separate deler.
 • 1. etasje består av inngangsparti med vestibyle, heis og trapp til 2. etasje, samt resepsjon og møterom.
 • Hallen inneholder fire garderober og er dimensjonert for ca. 300 besøkende.I tillegg kommer fire HC-garderober og to separate lærergarderober.
 • 2. etasje inneholder oppholdsrom, kafé med kjøkken, personalrom, treningsrom, toaletter, teknisk rom og adkomst til tribuner.
 • Moelvhallen har varmeanlegg med fjernvarme og solfangeranlegg på tak. 
 • Varmen fra dusjvann skal gjenvinnes.