– Vi er tildelt 1,2 millioner kroner som skal gå til å øke leselysten gjennom å bedre kvaliteten på skolebibliotekene. Det skal gjøres ved at skolebibliotekarene lærer mer om pedagogisk bruk av biblioteket og om lesestimuleringsarbeid, sier en glad biblioteksjef, Mette Westgaard. 

Noen av skolebibliotekarene får tilbud om formell etterutdanning. I tillegg blir det samlinger med foredragsholdere som kan inspirere alle til lesing av gode barnebøker.

– Vi på Ringsaker bibliotek skal bidra med vår kunnskap og dele vår leseglede. Barn bør marineres i god litteratur – det er viktig for å utvikle språk og forståelse. Men kanskje aller viktigst: Gode historier gjør at vi kan forstå hvordan et annet menneske har det. Dette blir et stort løft for «skolens hjerte», skolebiblioteket, sier Westgaard.