Ifølge kunstplanen som er utarbeidet for skolen, var ønsket at kunstprosjektene skulle kommunisere med brukergruppene, og at de skulle evne å berøre og skape engasjement. 

– Vi ønsket at kunsten ved Moelv skole skulle stimulere til undring, fantasi og refleksjon, og det gjør den absolutt, sa leder for kunstutvalget, Odd Herman Roel Børke i sin åpningstale. 

Lokal forankring

Christel Sverre fra Kunstbanken sto for den offisielle åpningen av kunsten, og ga uttrykk for at hun var svært imponert over både kunstverkene og skoleanlegget.

– Ringsaker er en av de tre beste kommunene i Hedmark når det gjelder å gjennomføre offentlige kunstprosjekter. Veldig gøy å se at det går an å få til så mye bra som dere har fått til her. 

Hun understreket at noe av det som er spesielt med kunsten ved Moelv skole er at kunstnerne har tatt direkte utgangspunkt i Moelv og stedets historie og skolens nærområder. 

Prosjektets kunstkonsulent Egil Martin Kurdøl støttet dette.

– Kunstnerne har virkelig tatt på alvor det å sette seg inn i stedets historie. Samarbeidet med skolen har også vært helt utmerket, det har vært et engasjement og en positiv energi som har vært med på å gi dette kunstprosjektet den kvaliteten vi ser i dag, sa han.

Bronsefigurer 

Rundt om i skolegården står det seks bronsestatuer av Istvan Lisztes. Statuene har menneskefigur, mens hodet er omgjort til ulike symboler som eksempelvis et hus, en sky eller en jordklode.  

– Bronse representerer noe bestandig, noe som varer. Jeg ønsket å lage skulpturer som kunne sette i gang tanker hos de som ser dem, sa Lisztes da han presenterte kunstverkene sine.

Klokkekunst og skogsverksted

På veggen som vender mot Moelvhallen har skolen fått sin egen, helt unike klokke, «Uret» som er laget av Bente Kollberg. Uret endrer farge og bakgrunnsbilde gjennom døgnet, og representerer uendelighet gjennom blant annet bilde av stjernehimmelen og universet.

Anna Widen fikk oppdraget med å gjennomføre workshops i Moskogen sammen med en gruppe elever, der naturens egne materialer ble brukt til å lage installasjoner som deretter ble fotografert av Arne B. Langleite. Fotografiene henger inne i skolebygget, og preger også inngangsdørene til klasserommene på de ulike trinnene.

Akvarium og klatrevegg

Innenfor døra til Moelvhallen møtes man av verket til Dyveke Sanne, som har studert og fotografert Moelva. Bildene er lagt som bakgrunn til en rekke akvarier som representerer Moelva og livet under vannoverflaten. Inne i selve hallen er det satt opp en klatrevegg som i seg selv er et kunstverk, der en har tatt utgangspunkt i fargene som ellers er brukt på hallen og skolen.