– Det er et godt tegn at folk blir eldre, og med disse omsorgsboligene gir vi folk mulighet til å klare seg selv lengre. Det er viktig, sa ordføreren i sin åpningstale. Bygget har totalt 26 leiligheter, hvorav 21 er utleid per dags dato. Beliggenheten like ved Tømmerli bo- og aktivitetssenter gjør at beboerne kan gå tørrskodd over til aktivitetssenteret og ta del i det som foregår der. 

Et praktbygg

Alt gikk etter planen i byggingen av omsorgsboligene, som hadde oppstart rett etter sommeren 2017.

– Dette er noe av det fremste som er bygd innen omsorgsboliger, og et viktig tilskudd for å møte behovene for framtida, sa kommunalsjef Sverre Rudjord. Også bygg- og eiendomssjef Petter Granum var godt fornøyd med resultatet av byggeprosjektet.

– Dette bygget er vi veldig stolte av. Beliggenheten er helt super, og alle løsninger inne i bygget er godt gjennomtenkt. Her skal det være godt for beboerne å være, og gode fellesarealer gjør det enkelt å tilbringe tid sammen med andre, sa Granum. Han berømmet også samarbeidspartnerne som har vært delaktige i prosessen, deriblant brukergruppa, funksjonshemmedes råd og eldrerådet. 

Svært godt samarbeid

Geirmund Østvold fra Veidekke Entreprenør overrakte et maleri av Tor Olav Foss i anledning åpningen, og takket for oppdraget med å oppføre omsorgsboligene. 

– Vi fikk oppdraget som en samspillsentreprise, og det har vært en veldig spennende prosess. Det er veldig positivt med så bred involvering som vi har hatt i byggeprosessen her, sa han.