– Jeg blir utrolig inspirert av å komme ut og høre hva dere har å fortelle. Her er det helt tydelig en helhetsstrategi som ligger til grunn, og ikke tilfeldighetene som rår, sa han da varaordfører Geir Roger Borgedal og rådmann Jørn Strand hadde presentert Ringsaker kommunes satsing på vekst og utvikling.

Torget viktig

Presentasjonen viste hvordan Brumunddal og Moelv har endret seg over en tiårs periode, og hvilke grep som er tatt for å øke attraktiviteten til Ringsaker som et sted å bo, besøke og jobbe.

– Hva slags omgivelser vi har rundt oss er viktigere enn man tror. Jeg tror absolutt at det som gjøres på torget her i Brumunddal øker folks trivsel, sa Storberget.

Sissel Olsen fra Bakeriet i Brumunddal var også innom. Hun fortalte om det viktige samspillet mellom kommunen og næringslivet, med fokus på hva aktiviteten på torget betyr for omsetningen hos de næringsdrivende i sentrum.