– Dette er et strålende resultat! Vi jobber målretta etter vår strategi for vekst i Ringsaker, og det aller viktigste er befolkningsutviklingen. Det er derfor svært gledelig å se at arbeidet gir resultater, sier rådmann Jørn Strand.

Vekst gir velferd

Også i 2018 vokser befolkningen i Ringsaker raskere enn landsgjennomsnittet. Veksten på 337 innbyggere gir en prosentvekst på 0,99 %, mens landet i samme periode har hatt en vekst på 0,62 %, noe som gir positiv effekt på overføringene fra staten. 

– Vekst og velferd er uløselig knyttet sammen. En slik vekst vi nå ser i Ringsaker gir muligheter for videre utvikling av velferdstjenestene. De investeringer vi har gjort innenfor barnehager, skoler, idrettshaller, svømmebasseng, avlastningssenter og omsorgsboliger kunne aldri vært gjort i et slikt omfang uten befolkningsvekst, sier rådmannen.   

Strategi og langsiktighet

Det kommer ikke som noen overraskelse for rådmannen at befolkningstallene for 2018 ble såpass høye. 

– Dette har vi sett komme over tid. Vi har i flere år hatt gode tall innen boligbyggingen, og vi har egentlig bare ventet på at befolkningsveksten skulle komme skikkelig etter. Offensive utbyggere har satset på Ringsaker. De siste fem årene er det gitt nesten 1.500 byggetillatelser til nye boliger i Ringsaker, sier Strand. Rådmannen trekker fram det nære samspillet med næringslivet, den helhetlige satsingen og det langsiktige arbeidet som grunnlag for rekordtallene.

– Vi vet hva som skal til for å få vekst. Du må ha arbeidsplasser, og du må ha attraktive bosteder med et godt oppveksttilbud. Utvikling må skje i tett samspill med næringslivet. Utfordringen er å stå ved strategien over tid. Det har vi lykkes med, samtidig som vi hele tiden ser etter muligheter som byr seg. Det blir nå viktig å stå ved strategien framover for å legge til rette for ytterligere vekst, understreker rådmannen.

Målrettede tiltak

Ringsaker kommune står iherdig på for å bidra til nye arbeidsplasser, bygge attraktivitet, trekke nye innbyggere til kommunen og få utflyttede Ringsaksokninger til å flytte hjem igjen. 

– I tillegg til det langsiktige arbeidet, er det viktig med aktive handlinger og å gripe muligheter. Nå har vi akkurat distribuert årets næringsmagasin med SAS og Dagens Næringsliv, og vi har møtt 250 utflyttede Ringsaksokninger på Månefisken i Oslo. Dette er bare noen av mange profileringstiltak gjennom året. For å lykkes må vi tørre å ta litt utradisjonelle grep og by på oss selv. Vi må bruke enhver anledning til å bli synlige, avslutter Strand.