Ønsker du medlemstilskudd til kor/korps? Eller støtte til vedlikehold av lekeplass? Da må du søke nå.
Lag og foreninger innen kultur og idrett kan søke om tilskudd til prosjekter, aktiviteter og lederopplæring rettet mot barn/unge og funksjonshemmede. Organisasjonene må være basert på individuelt medlemskap og i prinsippet være åpne for alle. Kulturarbeid rettet inn mot barn og unge har prioritet. Alminnelig driftsstøtte til voksenorganisasjoner gis ikke.

Her finner du mer informasjon om søkerkriteriene og søknadsskjema.

Søknadsfrister:

1. april:
Grunn- og medlemstilskudd for barn/unges kulturorganisasjoner (ikke idrett)
Lekeplasstilskudd
Funksjonshemmede

1. mai:
Turskiløyper
Lokale kulturbygg
Leietid kulturhus og idrettshaller sesongen 2018/2019

1. juli:
Velforeninger i fjellet

1. september:
Spillemidler idrettsbygg og kulturbygg

1. oktober:
Spillemidler idrettsbygg
Generelle idrettssøknader jf. «Idrettens huskeliste»

Hele året:
Arrangementsstøtte