Barn og unge
I uke 26, 27, 28, 31 og 32 arrangeres det dagaktiviteter for barn og unge med funksjonsnedsettelser. Dette er et gruppebasert tilbud. Aktivitetene foregår fra mandag til fredag kl. 09.00 – 15.30 og tilrettelegges av aktivitetsledere etter ønsker og behov.

Les mer om tilbudet og meld på her.

Voksne
Det arrangeres også dagsturer for voksne med funksjonsnedsettelser. I år går turene til Prøysen, Purkedalskoia og Skibladner.

Les mer om tilbudet og meld på her.