Hel plass: kr 2 490
Delt plass, 10 timer pr uke. Gebyr pr mnd.: kr 1 410
1 fast dag pr uke. Gebyr pr mnd.: kr 1 020

Korttidsplasser
Hel uke i ferier, inntil 47,5 timer pr uke. Gebyr pr uke.: kr 2 180
Hel uke utenom ferier. Gebyr pr uke.: kr 1 120

Enkeltsalg opphold
Enkeltdager, inntil fem timer daglig. Gebyr pr dag.: kr 355
Enkelttimer. Gebyr pr time.: kr 84

Søskenmoderasjon 
Det gis dessverre ingen søskenmoderasjon for barn nummer to og følgende. 

Matpenger
Pris pr dag når det er slik servering: kr 18