Redningsselskapet mener det er viktig at de lokale redningsenhetene fokuserer på å ha en god drukningsberedskap, noe Ringsaker brannvesen tok på alvor da de gjennomførte øvelsen. Fullt utstyrt med tørrdrakter, flytevester og hjelmer deltok Vegard Dahlsveen, Tommi Kleven, Inge Sjule, Dag Erik Heggelund og Morten Øvren på øvelsen.

– Utstyret tar vi på oss på stasjonen før vi reiser ut for å spare tid. På denne måten er vi klare til å hoppe i vannet og gå i gang med livredning umiddelbart, forklarte underbrannmester Inge Sjule, som var dagens øvingsleder.

Øver for å ufarliggjøre situasjonen

Elveredning er regnet som noe av det farligste en redningsmann kan utføre, og redningsaksjoner i rennende vann er den redningsinnsatsen hvor flest redningsmenn dør. Derfor er øvelser i elveredning svært viktig å prioritere.

– Vi øver på alle de momentene som kan dukke opp i en slik situasjon. Å kaste line til en person som kommer flytende, er en ting. Like viktig er det å bli trygg på å være i elva og stole på utstyret. For oss går øvelsen like mye ut på å ufarliggjøre situasjonen, slik at det ikke fremstår så dramatisk som det kan se ut til for utenforstående, sa Tommi Kleven.

Ukentlige øvelser

Ingen av brannmennene som var med på elveredningsøvelsen har opplevd en faktisk redningsaksjon i elv, men alle har vært med på øvelse tidligere. 

– Det er skikkelig sterk strøm her altså, jeg gikk helt rundt i sted. Det er noen sterke krefter nedi her, poengterte Sjule. Han fortalte at Ringsaker brannvesen gjennomfører en øvelse hver uke innenfor ulike områder. At øvelsene settes pris på var tydelig under torsdagens elveredning.

– Øvelsene er viktige for å bli trygge. Også er det alltid like moro, vi blir jo litt som smågutter hver gang vi får lov til å leke litt – enten det er med brann eller vann, sa Kleven. 

Økende antall drukningsulykker på landsbasis

Ifølge Redningsselskapet økte antallet druknede i Norge i fjor med 10 prosent fra året før. Redningsselskapet har fra i år derfor opprettet en egen seksjon for fagfeltet drukning for å hente inn mer kunnskap om hvem som drukner, hvorfor de drukner og hvilke tiltak som kan settes inn. 

– Vi i Ringsaker brannvesen oppfordrer alle som ferdes langs og i vann til å være forsiktige nå som badesesongen og båtsesongen nærmer seg, avslutter Sjule.