– Å være en dysleksivennlig skole innebærer å ha gode systemer for å fange opp elever med lese- og skrivevansker, samt å ha en skolekultur som fanger opp og ivaretar behovet for tilpasset lese- og skriveopplæring, sier kommunalsjef for skole og barnehage i Ringsaker, Anne Kari Thorsrud. 

– Å bli gode lesere er en forutsetning for å mestre eget liv og for å dela i utdanning, arbeidsliv og samfunn. Nettopp derfor er denne sertifiseringen så viktig, legger hun til. 

Første sertifiserte ungdomsskole i kommunen

Gaupen barneskole var den første skolen i Ringsaker og Hedmark som ble sertifisert som dysleksivennlig skole i 2016. Nå kommer Furnes ungdomsskole etter som den andre sertifiserte skolen i kommunen.

– Vi startet sertifiseringsprosessen for et års tid siden. Vi satt ned en arbeidsgruppe på skolen som har koordinert kursing av lærere, foreldre og elever i ulike strategier og systemer. I februar kom sertifiseringsdagen, hvor vi fikk besøk av Dysleksi Norge. Vi har nå fått rapporten fra Dysleksi Norge, som viser at Furnes ungdomsskole er godkjent og sertifisert som dysleksivennlig skole, forklarer skoleleder Geir Mauseth. 

På Furnes ungdomsskole har 5-7 % av elevene dysleksi. Dette representerer landsgjennomsnittet. 

– Etter at vi startet opp prosjektet, ser vi at så mange som en tredjedel av elevene har forbedret leseferdighetene sine. Det er med andre ord langt flere enn de med dysleksi som har hatt utbytte av prosjektet så langt, legger Mauseth til.  

Kurset medelever i Lingdys

Elvene Magnus Dale og Simen Andre Grøtterud fra 10. trinn på Furnes ungdomsskole har begge diagnosen dysleksi. Den siste tiden har de undervist og kurset medelever i skrivestøtteprogrammet Lingdys. 

– Dysleksi synes ikke, man kan ikke se hvem som har det. Derfor synes jeg det er viktig at skolen har fokus på dysleksi. Hvis vi kan bidra til å ufarliggjøre og normalisere dysleksi, synes jeg det er fint, sa Simen Andre Grøtterud. 

– Vi har brukt systemet lenge, og det har vært fint å lære opp andre elever med dysleksi i programmet. Lingdys har gjort at jeg personlig klarer å skrive både riktigere og lengre tekster, spesielt på engelsk, sier Magnus Dale. 

Ti kriterier

Det er 10 kriterier som ligger til grunn for sertifiseringen som dysleksivennlig skole. For å bli sertifisert må skolen sende en søknad til Dysleksi Norge som redegjør for hvordan skolen arbeider med hvert av disse kriteriene. 

Les mer om kriteriene hos Dysleksi Norge.