Forrige rekord for 1. kvartal var fra 2008, da folketallet økte med 70. 

– Vi ser at den gode veksten fra 2018 har fortsatt også inn i det nye året. Sammenlignet med første kvartal i fjor er årets tall enda sterkere, og det viser at den oppadgående trenden fortsetter, sier rådmann Jørn Strand.  

Over landsgjennomsnittet

Ringsaker har de siste to årene hatt en prosentvis vekst som er sterkere enn landet. Denne tendensen fortsetter i første kvartal 2019. Prosentvis er veksten i første kvartal på 0,30 % mens landet hadde en vekst på 0,12 %. 

Med 92 fødte i årets tre første måneder er Ringsaker den kommunen med flest fødsler i første kvartal. I samme periode var det like mange som gikk bort, og med et fødselsoverskudd på 0 er det utelukkende flyttebevegelsene som er årsaken til veksten i Ringsaker. I første kvartal flyttet det 367 personer inn til Ringsaker, mens det flyttet 262 personer ut.   

– Vi jobber hele tiden målrettet med å markedsføre Ringsakers kvaliteter som bokommune, og disse tallene viser at stadig flere får øynene opp for alt Ringsaker har å by på. Spesielt gledelig er det å se at unge som er i etableringsfasen kommer tilbake for å stifte familie her hos oss, sier rådmannen. 

Indikatorer for vekst

Daglig leder Milena Løftingsmo i DNB Eiendom Brumunddal forteller at befolkningsveksten gir vekst i eiendomsomsetningen i Ringsaker (se egen sak: Har innvirkning på eiendomssalget). Trenden understøttes også av utviklingen på andre viktige områder som indikerer vekst. 

– Varehandelen i Ringsaker har hatt en sterk økning gjennom flere år. Siden 2008 har vi fram til 2018 hatt en vekst på nesten 70 % i omsetningen i varehandelen mens landsnittet har vekst på i overkant av 20 %. Vi ser at antall byggetillatelser fortsatt ligger høyt, og det bygges over hele kommunen. Antall ferdigstilte boliger i Ringsaker i 2018 var hele 418. Alt dette bekrefter det vi ser i tallene fra SSB; det er vekst i Ringsaker! avslutter Strand.  

Tabell 

1. kvartal 2019 Hamar Ringsaker Stange Elverum Lillehammer Gjøvik Landet
Folketallet inng kvartal 31.144 34.488 20.916 21.191 28.023 30.676 5.328.212
Fødte 41 92 43 42 65 60 13.365
Døde 84 92 45 65 80 86 11.427
Fødselsoverskudd -43 0 -2 -23 -15 -26 1.938
Innvandring 56 51 32 33 33 39 11.671
Utvandring 16 13 12 14 19 17 7.058
Innflytting, innenlandsk 394 316 231 164 280 282 0
Fraflytting, innenlandsk 377 249 221 179 273 344 0
Nettoinnfl., inkl. inn- og utv. 57 105 30 4 21 -40 4.612
Folketilvekst 14 105 28 -19 6 -66 6.550
Folketallet utg kvartalet 31.158 34.593 20.944 21.172 28.029 30.610 5.334.762
Prosentvis vekst 0,04 % 0,30 % 0,13 % -0,09 % 0,02 % -0,22 % 0,12 %