Ifølge Milena Løftingsmo, daglig leder i DNB Eiendom Brumunddal, har boligmarkedet i Ringsaker gjennomgått en svært positiv utvikling i løpet av de ti siste årene. 

– Tallenes tale viser en solid verdiøkning i denne perioden, der en gjennomsnittlig enebolig som i 2009 kostet ca. kr. 1.550.000,- (11.700,- pr kvm), nå kan selges for et snitt på ca. 2.650.000,- (18.700,- pr kvm). Noe av bakgrunnen for dette har en opplagt sammenheng med befolkningsveksten i Ringsaker, der vi har merket konkrete, positive svingninger i boligmarkedet ved etablering av nye arbeidsplasser, som for eksempel IKEA, påpeker hun.

Flere flytter hjem

I denne perioden har det ifølge Løftingsmo også vært et økende antall interessenter som ønsker å flytte «hjem» igjen. Det kommer også boligkjøpere fra nabokommunene på grunn av mye positiv omtale av Ringsaker som bostedskommune. 

– Ofte er det utviklingen av byene og aktiviteten i sentrumsområdene, flotte boligområder og «mer hus for pengene» enn i nabokommunene som går igjen som argumenter for å etablere seg her. Skoletilbud, barnehagedekning og et rikelig fritidstilbud legges også til grunn for valget, forteller hun.

Vil bo sentralt

Ifølge Løftingsmo er det en klar trend at flere ønsker å bo sentralt og sentrumsnært.

– I kjølvannet av sentrumsutviklingen ser vi også en urbanisering hos ringsaksokningene, der flere og flere ønsker å bo sentralt i Brumunddal og Moelv. De eldre ønsker gjerne en praktisk og lettstelt leilighet, mens familiene ønsker en sentral enebolig for frikjøp av tid med gangveg til skoler og fritidsaktiviteter, sier hun.