– Jeg har hatt kjennskap til Joma i flere år, og vi er utrolig heldige som har fått muligheten til å ha han som hiphop-lærer, sier rektor ved Kulturskolen i Ringsaker, Benedicta Gray.

Koreograf og danser for Madonna og Usher

Masai har 20 års erfaring innen undervisning, dans, koreografi og kunstnerisk ledelse. Han har blant annet jobbet som koreograf for MTV og danser for kjente artister som Usher og Madonna. I tillegg har han vært koregraf for verdens største karneval, i Rio de Janeiro. 

– Ja, jeg har vært danser og koreograf for mange kjente artiser, men det er ikke det jeg ønsker å bli husket for. Konseptet jeg står for er å endre generasjonene som kommer ved at barn gjennom dans får gode opplevelser, lærer at det er ok å være seg selv og hvordan man kan forstå sitt eget og andres kroppsspråk, sier Masai.

– I Norge er det ikke en sterk kultur for dans, og mange er tilbakeholdne når det gjelder å slippe seg løs på dansegulvet. Jeg synes man skal være åpen for å lære av andre kulturer, og tørre å prøve noe nytt. Jeg som kommer fra Brasil, startet å danse i min mammas mage, sier han spøkefullt. 

–  Barn er mer åpne for nye ting enn voksne, og derfor synes jeg det er morsomt å jobbe med barn. I undervisningssammenheng behandler jeg mine elever som mine venner, samtidig som jeg har autoritet. Denne måten å undervise på gjør det enklere å senke barnas terskel for å prøve nye ting, mener han. 

Oppfordrer både gutter og jenter til å prøve

Å danse hiphop passer for begge kjønn, poengterer Masai. 

– For en del har det vært slik at hip-hop er noe guttene driver med fordi det ses på som en tøff dans, men denne tankegangen ønsker jeg å endre. På verdensbasis er det mange utrolig gode jenter som danser hiphop, og det er kjempe fint! 

– Dette er et tilbud som har vært etterspurt lenge her på Kulturskolen. Vi skal starte med tre dansegrupper fra høsten; en for elever på 4. - 5. trinn, en for 6 .- 7.trinn og den siste er en ungdomsgruppe. Så får vi se om dette holder, eller om vi skal utvide mer, forteller Gray, og oppfordrer alle som synes det høres gøy ut å danse hiphop om å prøve det ut.