– Førskolegruppen har siden tidlig i fjor høst hatt samlinger en gang i uka med skoleforberedelser. Læreren har vært på besøk i barnehagen, og alle barna skal besøk skolen de skal begynne på, fortalte assisterende barnehageleder Henriette Fauskerud Heggelund.

Grønne og røde tanker

Under samlingene har barna vært inndelt i grupper og rullert mellom ulike aktiviteter. En gruppe har hatt høytlesning og øvd seg på å sitte og konsentrere seg, en annen gruppe har jobbet med iPad og en tredje gruppe har jobbet med «Grønne tanker, glade barn». 

– «Grønne tanker, glade barn» er psykologisk førstehjelp for barnehagebarn, som vi var en pilot-barnehage for da det startet opp. Her bruker vi en rød bamse som symbol for sinte og vonde tanker, og en grønn bamse for glade tanker, forklarte Heggelund.

– Dette hjelper barna å forstå sine egne følelser og bli kjent med hele følelsesspekteret. Og å sette ord på følelsene. Det er viktig å kunne dette når du begynner på skolen for å bedre forså andre og seg selv, sa hun videre 

Barna Ingrid, Amanda og Lucas kunne fortelle at de både har grønne og røde tanker om det å begynne på skolen.

– Jeg grugleder meg. Det har vi lært at det heter når man har grønne og røde tanker på en gang, sa Amanda. Men alle var enige i at det hørtes fint ut å skulle leke på skolen, og å få faddere. 

Fokus på selvstendighet

– Vi er opptatt av barna skal forberedes til å bli så selvstendige som mulig, slik at de blir trygge på seg selv og får et positivt selvbilde. Da er det enklere å begynne på skolen hvor det blir mye nytt å forholde seg til, sa Heggelund.

– I samlingene har en gruppe jobbet med ipad og «Book Creator». Det er en app der de kan lage sine egne bøker og lese inn lydopptak i tillegg til at vi lager bøker for læring. Dette har vært veldig populært. Det er også lesegrupper med høytlesning, og vi bruker skogen bak barnehagen mye til å gå på tur. Da kan vi trekke inn læring ved å for eksempel se etter ulike former, og lage mat på stormkjøkken, fortalte Heggelund.