Elevrådslederne Martin Juliusen Gül, Eline Bjerke og varaordfører Geir Roger Borgedal tok imot statsråden, før de sammen med assisterende skoleleder Lars Erik Pedersen og skolefaglig rådgiver Terje Melheim tok med statsråden på en rundtur i skolen. Her fikk han møte elevene på forsterket avdeling, delta på begynneropplæring på 1. trinn og høre om trivselsprogrammet for 5. – 7. trinn. 

Sterkt møte 

Statsråden fikk være med inn i klasserommet til elevene på forsterket avdeling, hvor han hilste på alle elevene og fikk se hvordan skolen jobber med inkludering av barn med store sammensatte vansker. 

– På forsterket avdeling er vi opptatt av å bli godt kjent med den enkelte elev slik at vi kan gi dem det tilbudet hver enkelt trenger, og skreddersyr et opplegg for hver elev. Omsorg, trygghet og kommunikasjon er hovedfaner som vi jobber med, fortalte Mari Farlund, trinnleder på forsterket avdeling.  

Digital læring og psykologisk førstehjelp

Videre gikk turen inn til første trinn som hadde lese- og skriveopplæring på ipad, hvor statsråden fikk oppleve kommunens satsing på digital læring i praksis. Deretter fikk statsråden høre om skolene i Ringsakers satsing på trivselslederarbeid og psykologisk førstehjelp med prosjektet «Grønne tanker – glade barn».

– Dette er første året vi bruker ipad til lese – og skriveopplæring på 1. trinn, hvor vi i år har fokusert på å jobbe muntlig og digitalt med bokstaver. Det er jo et sprik mellom elevene når de starter på skolen, og vi opplever det som enklere å tilpasse oss den enkelte elev ved å jobbe med bokstaver på denne måten, sa kontaktlærer på 1. trinn, Anette Krogrud.

Positiv til skolene i Ringsaker

– Trygge barn som trives lærer jo også bedre, og det er åpenbart at dere legger stor vekt på inkludering og at barna skal ha det bra på skoen. Det er godt å se hvordan dere jobber systematisk med begynneropplæring og den digitale skaperkraften og mestring. Dette gir et godt grunnlag for livet videre, sa statsråden etter besøket.