• Det norske Arbeiderparti
  • Fremskrittspartiet
  • Høyre
  • Kristelig Folkeparti
  • Miljøpartiet De Grønne
  • Pensjonistpartiet
  • Ringsaklista
  • Rødt
  • Senterpartiet
  • SV - Sosialistisk Venstreparti
  • Venstre

De godkjente valglistene er lagt ut til gjennomsyn ved servicesentrene i Brugata 2 i Brumunddal og Åsmarkvegen 3i Moelv. Frist for å påklage valgstyrets vedtak er satt til 8.juni d.å. Klageretten er hjemlet i valgloven § 6-8, jf § 13-2.

Klagen sendes skriftlig til Ringsaker kommune, postboks 13, 2381 Brumunddal, eller på epost: postmottak@ringsaker.kommune.no.