Dersom du ikke har mulighet til å stemme på valgdagen eller i den ordinære perioden for forhåndsstemming, kan du henvende deg til kommunen og avtale tid for å stemme i perioden 1. juli til 11. august.

Du finner mer informasjon om dette på valg.no