Fra 15.juli er manntallet lagt ut til offentlig ettersyn ved kommunens servicesenter og bibliotek i Brumunddal og Moelv. Dersom du mener at du selv eller noen annen uriktig er blitt innført eller utelatt fra manntallet, kan du kreve at feilen rettes opp. Kravet skal være skriftlig og begrunnet, og sendes til: Valgstyret i Ringsaker kommune, postboks 13, 2381 Brumunddal. 

Har du spørsmål, se også valg.no eller kontakt oss:
Tlf. 62 33 50 00
E-post: innbyggerservice@ringsaker.kommune.no