Sørg for rent drikkevann

Dyr og mennesker kan bli syke av harepest. Derfor frarådes det på det sterkeste å drikke vann direkte fra bekker og andre vannforekomster i områder der harepest er påvist. Dette gjelder særlig vann fra små vann, elver og bekker. Vannet kan drikkes hvis man koker det eller desinfiserer det på annen måte. Det anbefales å koke vannet i minimum to minutter. 

Ringsaker kommune oppfordrer alle som ferdes i fjellet eller i Ringsaker forøvrig om å ta de nødvendige forhåndsregler. Husk å ha med rent drikkevann når du skal ut på tur. Ikke drikk urenset vann fra naturen. 

Hvis du finner døde eller syke harer

Hvis du finner døde dyr eller harer, ta kontakt med Mattilsynet. De kan gi deg råd om hvordan dyret skal håndteres videre.

Mer informasjon om harepest – relevante lenker

Les hvordan du kan unngå å få harepest hos Matportalen.

Her kan du lese Matportalens tips til hvordan å sikre godt drikkevann på hytta. 

Her kan du lese Folkehelseinstituttets informasjon om drikkevann i spredt bebyggelse og på hytta. 

Les om symptomer på sykdom hos mennesker og behandling av sykdommen hos Folkehelseinstituttet.

Les mer om harepest hos Folkehelseinstituttet.

Les mer om harepest hos Veterinærinstituttet