– Ved barnehageopptaket viste det seg at det ikke var nok ledige plasser i Furnes krets. Derfor ble det vedtatt å ta i bruk én av de to avdelingene som har stått tomme hos oss siden barnehagen ble bygget i 2012, sier barnehageleder Mette Linnerud, barnehageleder i Simenstua, Furnes og Kylstad barnehager.

– Vi kunne se på søknadene at det er flere barn som flytter fra Oslo og andre steder i landet, til Ringsaker. Vi fikk også flere henvendelser på telefon fra foreldre som ønsket å flytte til vår barnehagekrets – og som lurte på om vi hadde ledige plasser, sier Linnerud.

Barnehagelederen er glad for å se den femte av barnehagens seks avdelinger tas i bruk. Hun påpeker at det er bra at barnehagen er dimensjonert for veksten som nå kommer. 

–  Det er plass til 12 barn på avdelingen. Ni barn begynner nå i høst, også fyller vi opp de tre siste plassene etter hvert med barn som står på venteliste. Vi har også måttet utvide personalgruppa med fire nye medarbeidere – og store og små gleder seg til å bli bedre kjent og til å skape en fin barnehagehverdag sammen, legger hun til.

Vekststrategien virker

Rådmann i Ringsaker kommune, Jørn Strand, påpeker at dette er et bevis på at kommunens helhetlige strategi for vekst fungerer.

– Ringsaker har over år satset omfattende på oppvekst. Tilbudet innen barnehage og skole er bygget kraftig ut og det jobbes systematisk med det innholdsmessige. Vi har flinke folk som gjør en kjempejobb slik at våre barn og unge får gode tjenester, sier Strand, som ønsker alle foreldre og barn en god og trygg barnehagetilvenning i Simenstua barnehage. 

Måtte ansette flere

Anne Kristin Blikstad er en av de nytilsatte barnehagelærerne ved Simenstua barnehage. Hun går fra stillingen som pedagogisk leder i Fredheimvegen, hvor hun har 20 års fartstid.  Jobben skal hun kombinere med en masterstudie i spesialpedagogikk på deltid på Høgskolen i Innlandet.
 
– Jeg gleder meg veldig til å bli kjent med store og små i Simenstua barnehage og til å ta fatt på en ny hverdag, sier Blikstad.
 
– Etter to tiår i samme barnehage, er det selvfølgelig litt rart og vemodig å skifte jobb. Men jeg ser frem til å kombinere jobb med studier. Gjennom studiet vil jeg få større spesialpedagogisk innsikt. Det motiverer meg virkelig, legger hun til.

Viktig med pedagogisk kompetanse i barnehagen

– Det er viktig å ha ansatte med solid pedagogisk kompetanse i barnehagen. Dessuten er det alltid hyggelig å ønske velkommen til nye medarbeidere. Slik får man også et tilfang av nye tanker og ideer, avslutter Linnerud.