– De frivillige er ekstramannskap, hovedsakelig pensjonister, som gjør en utrolig viktig jobb. Deres innsats er uvurderlig for at ordningen med forhåndsstemming skal fungere, sier avdelingsleder ved Innbyggerservice, Astrid Petersen Finneid.

De frivillige skal bistå med valgavviklingen ved bibliotekene i Brumunddal og Moelv samt ved Servicesenteret/Innbyggerservice i Brumunddal. I tillegg skal de bistå ved valg ute ved institusjonene og ved hjemmestemming. 

Alle må få muligheten til å stemme

– Mange eldre ønsker å kunne bruke stemmeretten sin selv om de ikke lenger bor hjemme, eller er for syke til å komme seg ut. Vi må legge til rette slik at alle som vil, kan få stemme, sier Astrid Petersen Finneid.  

Hun oppfordrer samtidig alle innbyggere til å benytte seg av stemmeretten. Stemmeretten er en politisk ressurs, og gjennom den kan du påvirke sammensetningen av kommunestyre-, fylkesting og andre organer som er folkevalgte. Den kan også indirekte gi deg innflytelse, forutsatt at du bruker den! sier Astrid Petersen Finneid. 

Les mer om kommune- og fylkestingsvalget