Onsdag 14. august kl. 10.57:

Regnflommen i Brumunddal: Kommunens kriseberedskap er avsluttet

Kommunens kriseberedskap er nå avsluttet etter regnflommen i Brumunddal. Teknisk drift fortsetter arbeidet med å reetablere veger og arbeide for adkomst til boliger i det berørte området. 

Kommunen kommer til å følge situasjonen tett framover og følge opp de berørte husstandene. Teknisk drift har mannskap ute som vil gjøre sitt ytterste for at veger og infrastruktur settes tilbake til ordinær stand så fort som mulig. Vi ber om forståelse for at dette er et krevende arbeid, som kan ta tid. 

Spørsmål?
Er du berørt av regnflommen og har spørsmål til Ringsaker kommune? 

Vennligst ta kontakt med Innbyggerservice på telefon 62 33 50 00 eller postmottak@ringsaker.kommune.no

Les også: Dette bør du gjøre hvis din bolig har fått skader som følge av regnflommen i Brumunddal

 

Tirsdag 13. august kl. 22.40

De evakuerte kan nå flytte hjem

Geotekniker er ferdig med vurderinger av stabiliteten i det flomutsatte området. Politiet har på bakgrunn av disse vurderingene gitt tillatelse til at de evakuerte nå kan flytte hjem til husene sine.  

Kommunen har hatt dialog med alle evakuerte. De har også fått informasjon om anbefalte tiltak for sine respektive boliger.

 

Tirsdag 13. august kl. 19.34:

Her er siste nytt fra regnflommen i Brumunddal:

Mausetvegen
Mausetvegen er nå er åpnet for trafikk igjen.

Spikedalsvegen
Vegen er nå delvis bygget opp igjen, slik at noen husstander nå har fått framkommelighet. Det gjenstår likevel fortatt mye arbeid i området. 

Nyborgvegen
Det pågår utbedring av Nyborgvegen, men det er fortatt ikke mulig å kjøre på vegen.
Flomveger er sikret, og kabeletater og entreprenører jobber med å sikre infrastruktur på stedet. 

Flåhagvegen
Flåhagvegen er delvis kjørbar. Det er fortsatt fire husstander som ikke har adkomstmuligheter. Kommunen vil fortsette arbeidet med å utbedre vegen i morgen tidlig. 

Geoteknikere vil rapportere til kommunen
I ettermiddag ble det gjennomført en befaring i områdene som er berørt av regnflommen.  Tilstede var representanter fra Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) sammen med geoteknikere. Kommunen vil motta en rapport fra befaringen, så snart den foreligger. 

I dialog med de evakuerte
Ringsaker kommune og politiet har i kveld avholdt et informasjonsmøte for de evakuerte. Politiet avgjør når det er mulig for de evakuerte å vende tilbake til sine hjem, basert på rapporten fra geotekniker og trygg veiforbindelse.

Spørsmål?
Henvendelser og spørsmål til Ringsaker kommune kan rettes til Innbyggerservice på telefonnummer 990 14 659 eller 976 76 526 etter ordinær åpningstid.

 

Tirsdag 13. august kl. 14.34:

Flomskader og stengte veger

Disse vegene har skader eller er stengt etter uværet i Brumunddal sentrum:

Spikedalsvegen
Nedre del av Spikedalsvegen, mot Mausetvegen, er totalskadet og derfor stengt. Det er uklart når vegen vil bli åpnet. Resten av Spikedalsvegen er nå åpen for ferdsel, men vegen har fått betydelige skader.

Nyborgvegen
Vegen er totalskadet og stengt. Det er uklart når vegen vil bli åpnet.

Flåhagvegen
Øvre del av Flåhagvegen er stengt. Utbedring starter i dag. Det forventes at vegen er kjørbar i morgen.

Lillehagvegen
Vegen er kjørbar, men flere eiendommer har overflateskader på grunn av overvann.

Lille Almerudvegen
Det er flomskader på vegen, men utbedringer gjør at vegen nå er kjørbar.

Mausetvegen
Mausetvegen er stengt ved Øverkværn. Utbedring pågår.

Nordåsvegen 
Nordåsvegen stengt rett ovenfor Bekkevoldsvegen. Utbedring pågår.

Private stikkledninger og tilgang på rent vann
Det er rapportert om skader på noen private stikkledninger. Kommunen vil sørge for at alle berørte husstander vil få tilgang på rent vann gjennom tappepunkt eller andre midlertidige løsninger.

Spørsmål?
Henvendelser og spørsmål til Ringsaker kommune kan rettes til Innbyggerservice på telefonnummer 990 14 659 eller 976 76 526 etter ordinær åpningstid.

 

Tirsdag 13. august kl. 10.40:

Ringsaker kommune har satt en avgrenset krisestab i forbindelse med hendelsen.

Øverkvern FUS barnehage er stengt etter samråd med kommunen grunnet skader på uteområdet. Foreldrene er kontaktet. 

Kommunen arbeider med å skaffe seg en oversikt over de berørte områdene, og skadeomfanget på infrastruktur og iverksetter tiltak for å utbedre skader. 

For skader på privat eiendom anbefales grunneier raskest mulig å ta kontakt med eget forsikringsselskap. 

Kommunen holder løpende kontakt med politiet angående de berørtes situasjon. 

 

Tirsdag 13. august kl. 08.23:

De evakuerte bor midlertidig på Wood Hotel Mjøstårnet eller hos venner og familie.

Evakuerte beboerne har fått beskjed om å holde seg borte fra hjemmene siden, inntil ny beskjed er gitt. 

Vannstanden normaliseres

Politiet meldte på Twitter i dag tidlig at vannstanden er i ferd med å normalisere seg.  

Kommunens ressurser brukes til å avhjelpe vannløp, rydde veger og utsatte områder. Det er rapportert om en del materielle skader, og skader på infrastruktur. Veger er stengt og det er meldt om skader på bygninger.

Statens vegvesen melder om stengte veger

  • Fv 52 Haug, på strekningen Svestad – Kvilheim
  • Fv 51 Spikdalen, på strekningen Kolloen - Brumundsaga

Vi følger saken

Ringsaker kommune følger situasjonen tett og holder saken oppdatert utover dagen. 

Berørte innbyggere bes kontakte Innbyggerservice ved spørsmål.