Vegetasjon ved avkjørsler eller veikryss gjør det svært uoversiktlig for både gående, syklende og bilister. Små barn på skoleveien blir lett usynlige bak store hekker og busker.

Boligeiers ansvar

Å sørge for fri sikt er så viktig at ansvarsforholdene er nedfelt i Vegloven. Det er du som bor ved veien som er ansvarlig for å klippe hekk og busker på eiendommen din. 

Det skal være god sikt ved veikryss og ved avkjørselen. Mange bilister må også krysse gang- og sykkelveier for å kjøre ut i veien. Da må de lett kunne se både små og store trafikanter.

Maks en halv meter høy hekk

Når du står fire meter inn i avkjørselen din skal du ha minst 20 meter fri sikt i hver retning langs gang- og sykkelveien, ifølge loven. Hekk og gjerde skal heller ikke være høyere enn 50 cm ved avkjørselen din.

Last ned Statens Vegvesens flyer for klipping av hekk og busker.