– Dette er et fantastisk alternativ til den tradisjonelle sykehjemsbehandlingen som gjerne gis til denne pasientgruppa. Dagtilbud på gård er godt egnet for personer med kognitiv svikt eller demens. Tilbudet er tilpasset de som bor hjemme, er relativt selvhjulpne og i en tidlig fase av sykdommen, sier kommunalsjef for helse- og omsorg, Sverre Rudjord. 

Ordfører Anita Ihle Steen er svært glad for at en ny tjeneste til denne pasientgruppa snart er på plass i Ringsaker. 

– Jeg er veldig glad for at vi fikk dette gjennom i budsjettet og at kommunen snart har et nytt dagtilbud på plass. Da jeg fikk vite at det var Linda Bakke som skulle drive det, visste jeg at dette kom til å bli strålende, sa ordføreren, som ikke var mindre begeistret etter en omvisning på gården denne uka. 

Friluftsliv, trygghet, riktig ernæring og aktiviteter i små grupper

Linda Bakke forteller at brukerne vil kunne gjøre en rekke ulike aktiviteter på Penningrud gård. 

–  Vi legger opp til grupper på fire til seks personer, fem timer per dag, to dager i uka. «Smått er godt», pleier jeg å si. Her kan vi legge til rette for et aktivt friluftsliv, trivsel og en sosial hverdag der brukerne møter kjente fjes, forklarer Bakke og legger til: 

– Brukerne kan kose med høner, kaniner, ri og stelle hest, lage god og sunn mat sammen, drive tilpasset fysisk aktivitet og gjøre ulike aktiviteter inne og ute. Penningrud skal være et godt sted å komme til. 

Medisinsk bakgrunn

Selv er Bakke utdannet sykepleier og har variert medisinsk erfaring. Hun har jobbet i hjemmetjeneste, på langtidsavdeling, har videreutdanning i «Aktiv omsorg» og har gode førstehjelpskunnskaper. Hun har også utdannet i ambulansemedisin. 

I tillegg har hun utdanning fra Ås i bruk av dyr, spesielt hest i miljøbehandling til ulike brukergrupper. Hun driver også aktivt med teater og har i flere år hatt et tilbud for barnehager i nærområdet rundt Penningrud gård. 

– Jeg tror jeg har den erfaringen, kunnskapen og de personlige egenskapene som skal til for å gi et godt tilbud til pasienter med kognitiv svikt og/eller demens. Med meg skal jeg også ha to dyktige ansatte, slik at vi blir tre personer i tjenesten.

Kommunens tjeneste

– Ringsaker kommune ved demenskoordinator, vil være faglig ansvarlig for tildeling av plass og oppfølging av brukerne – i samråd med Linda Bakke, forklarer helse- og omsorgsrådgiver Ingvild Røe.  

Tilbudet brukerne får, inkluderer transport til og fra hjemmet, opphold, aktiviteter og felles måltider på gården. 

– Vi starter opp i høst og håper å være i full drift og med større kapasitet fra 1. januar 2020, sier Bakke. 


Fra venstre: Linda Bakke – med sitt nye tjenestetilbud «Inn på tunet», RE-leder for demensenheten, Ane Wenche Moen, ordfører Anita Ihle Steen, demenskoordinator Marit Sjørengen, helse- og omsorgsrådgiver Ingvild Røe og kommunalsjef Sverre Rudjord.