Myndiggjøring i arbeidslivet er viktig for å utvikle kraften i de menneskelige ressursene på en arbeidsplass. Hvordan bruker en leder dette som verktøy for å nå endringsmålene? Forfatter Stein Amundsen holder innlegg med dette som tema under denne næringslivsfrokosten på biblioteket i Brumunddal.

Tid: Torsdag 21. november kl. 8.00 – 10.00.

Sted: Biblioteket, Buttekvernvegen 3, Brumunddal

Servering av frokost fram til kl. 8.30.

Forfatter Stein Amundsen (ph.d.) står bak boka "Empowerment i arbeidslivet: Et myndiggjøringsperspektiv på ledelse, selvledelse og medarbeiderskap".  Han er også førsteamanuensis ved Høgskolen i Innlandet, hvor han arbeider med undervisning og forskning innen organisasjons- og ledelsesfeltet.

Det åpnes for spørsmål.

Stein Amundsen signerer og selger bøker på slutten av arrangementet.

 Ringsaker kommunes næringsavdeling, HR-seksjon og bibliotek står sammen bak arrangementet.