I forhold til arealkravene ved søknad om tilskudd til storfe på inngjerdet utmarksbeite i bygda, som du må ta hensyn til ved søknaden om produksjonstilskudd med frist 15. oktober, viser vi til denne artikkelen som sto i Landbruker'n 2019 (side 11).