Det å være mor eller far til en ungdom er både spennende og utfordrende. I ungdomstida skal den unge forberede seg på voksenverdenen – løsrive seg, bli selvstendig og gå opp egne stier. Samtidig er den unge sårbar, med følelser som kan storme. Det er en brytningstid, der tenåringens oppgave er å «skyve fra seg» foreldrene. 

Samtidig er det den voksnes oppgave å være tilstede når ungdommen trenger det. Som forelder skal man være en trygg og omsorgsfull havn, en samtalepartner og en som den unge kan bryne holdninger og meninger på. Det gjelder å kunne sette grenser på en god måte. 

Tenåringen din trenger mer enn noen gang at du er tilgjengelig når behovet skulle melde seg. Du må støtte, veilede, vise respekt og virkelig vise at du bryr deg, uansett hva som måtte skje. 

I en travel hverdag blir det lite tid til å tenke over hvordan vi er som foreldre og hvor viktige vi er for ungdommene våre. I en foreldregruppe legges det til rette for å møte andre foreldre, dele erfaringer og drøfte gleder og utfordringer når det gjelder forholdet mellom ungdom og foreldre. 

Gruppene følger et opplegg der ulike temaer blir tatt opp, med heftet «8 tema for godt samspill» som utgangspunkt. Opplegget er utarbeidet av ICDP-stiftelsen (International Child Development Programme). 

Les mer om foreldreveiledning i grupper (ICSP) hos Bufdir.
 

Spørsmål og påmelding rettes til: 

Koordinator og helsesykepleier Maria Solli

E-postmaria.solli@ringsaker.kommune.no  
Telefon: 62 33 59 30/62 33 59 39 mobil 901 94 865