Valgdagene i forbindelse med kommune- og fylkestingsvalget 2019 i Ringsaker er søndag 8. september kl. 14.00-18.00 og mandag 9. september kl. 13.00-21.00.

Valglokaler i kommunen – her kan du stemme

Brøttum
Brøttum barne- og ungdomsskole
2372 Brøttum

Moelv
Herredshuset
Åsmarkvegen 3, 2390 Moelv

Nes
Neshallen
Tingnesvegen 79, 2353 Stavsjø

Fagerlund
Fagerlundhallen
Bekkevegen 1, 2383 Brumunddal

Mørkved
Mørkved skole
Kongsvegen 94, 2380 Brumunddal

Furnes
Furnes ungdomsskole
Gjerluvegen 150, 2320 Furnes


Hvem kan stemme?

 • Norske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av 2019 og som er, eller har vært, registrert bosatt i Norge.
   
 • Statsborgere i andre nordiske land som har fylt 18 år innen utgangen av 2019, og som har vært registrert bosatt i Norge senest 30. juni 2019.
   
 • Øvrige utenlandske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av 2019, og som har vært registrert bosatt i Norge sammenhengende de tre siste årene før valgdagen.
   
 • For å kunne stemme ved valget må du være innført i manntallet. Alle personer med stemmerett vil automatisk bli innført i manntallet i den kommunen de var registrert bosatt per 30. juni 2019.
   
 • Har du flyttet til en annen kommune etter 30. juni, er du registrert i manntallet i den kommunen du flyttet fra. Det er i kommunen du er manntallsført i du kan avlegge stemme på valgdagene.
   

Les mer om kommune- og fylkestingsvalget på valg.no

Les mer om kommune- og fylkestingsvalget i Ringsaker