Det er allerede stor vannføring i mange elver og høy vannmetning i bakken. Det er usikkert hvor nedbøren treffer og hvor mye som kommer. I områdene som får mest nedbør ventes flomvannføring på gult nivå. Gult farenivå tilsier at situasjonen kan bli utfordrende og kreve oppfølging.

NVE oppfordrer folk til å holde seg oppdatert om situasjonen. Det kan være lurt å sikre og flytte verdier bort fra utsatte områder (f. eks. i kjellere, og biler, campingvogner etc. langs elver og bekker). Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for, jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner. Hold god avstand til elver og bekker med stor vannføring.

Les mer om flomfaren på varsom.no