• Pass på at vinduer og dører er lukket.
  • Gjenstander som kan ta lukt bør flyttes
  • Utsatte ventilasjonsanlegg bør stoppes

 
I forbindelse med brannøvelsen vil Strandvegen i perioder være stengt. Følg skilting.
 
Eventuelle spørsmål kan rettes til tlf.nr. 908 02 355