Åpen brannstasjon er lagt opp som en familieaktivitet, der barn og voksne får gode råd om brannsikkerhet. Konkurranser, slokkedemonstrasjoner,  brannbiler og blålys er noe av det man kan oppleve. Brannbamsen Bjørnis kommer til Brumunddal kl 11.30 og Moelv kl 13.00.

– Åpen brannstasjon gir oss en unik mulighet til å formidle brannforebyggende budskap til publikum i en tid på året da antall boligbranner ofte er økende. Om høsten trekker vi mer innendørs, og vi slår på belysning og varme, fyrer i peisen og tenner levende lys, sier Tommy Simensen.

Hele 350 brannstasjoner landet rundt inviterer til «Åpen brannstasjon» 21. desember. Tiltaket er en del av en «Nasjonal brannvernuke» som har vært arrangert siden 80-tallet. I løpet av brannvernuka får tusenvis av barn får opplæring i brannforebygging. Denne høsttradisjonen er viktig for å redusere omfanget av alvorlige boligbranner. 

– Ha brannøvelse hjemme

Selv om fire av fem barnefamilier har tenkt gjennom hva de eventuelt skal gjøre om det begynner å brenne, er det få som har en skikkelig plan. Kun én av fire barnefamilier har avtalt en møteplass i tilfelle brann, og så få som én av åtte har hatt brannøvelse hjemme.

– Vi oppfordrer alle til å gjennomføre en brannøvelse hjemme. For barnefamilier er det spesielt viktig at de voksne har en avklart rollefordeling i tilfelle brann, slik at en unngår misforståelser i en kritisk situasjon, der man kanskje ikke klarer å tenke klart. Et skrekkscenario er at noen går tilbake inn i et brennende hus fordi de ikke finner hverandre på utsiden, og så står den man leter etter trygt et annet sted ute, sier Tommy Simensen, leder forebyggende i Ringsaker brannvesen.