– Dette er et tilbud for ungdom mellom 13 – 19 år, som har lyst til å lære om det å sette opp og jobbe med musikaler. På auditionen er vi ikke ute etter å finne ferdig utlærte musikalartiser, men ungdom med interesse for musikal-sjangeren, og som vil lære mer om dette det neste året, sier produsent Lars Erik Dagfinrud og regissør Glenn Terje Nordengen. sier Dagfinrud.

Auditionen vil inneholde både sang, dans og tekstlesing, og alle de 16 rollene i oppsetningen skal fylles.

Åpen audition

Alle som ønsker kan stille opp på audition enten de er elever ved Kulturskolen, eller ikke.

– Denne oppsetningen er et av tiltakene for å nå flere ungdommer i Ringsaker. Vi håper musikalen kan treffe noen med en indre musikalstjerne, sier Dagfinrud.

– Musikaler er fint å jobbe med for ungdom fordi du får blandet sammen sang, dans og teater på en god måte slik at man treffer mange. I musikalen skal vi bruke de ressursene vi har på Kulturskolen med full blåserekke, og med ordentlig lyd og lys i Teatersalen – dette blir en flott produksjon, fortsetter Nordengen.

«Grease» - et naturlig valg

– Grease var et naturlig valg fordi det er en musikal med en tverrfaglighet innen dans, teater og sang. Den har en bra story som har tålt tidens tann, og er en musikal som alle har hørt om, sier Dagfinrud.

– Vi ønsker at det skal være lav terskel for å komme på audition. Det viktigste er å ha lyst! avslutter Nordengen og Dagfinrud.