TV-aksjonen skal gi 400 000 kvinner mulighet til å skape sin egen arbeidsplass, bestemme over sin egen kropp og få sin stemme hørt.

Lokalt organiserer kommunekomitéen i Ringsaker aksjonen, mens selve innsamlingsaksjonen gjennomføres i regi av FAU ved barneskolene i Ringsaker sammen med frivillige bøssebærere.
 
– Alle frivillige som deltar gjør en fantastisk jobb denne søndagen når TV-aksjonen gjennomføres, og vi håper de blir tatt godt imot rundt i de tusen hjem!, sier leder for kommunekomiteen, Geir Roger Borgedal.
 
Årets kommunekomité hadde denne uken sitt første møte. Komitéen er satt sammen av representanter fra lokale sanitetsforeninger og bygdekvinnelag som har ulike bistandsprosjekt og støtter opp om CARENorge sitt arbeid, sammen med representanter fra Ringsaker kommune som organiserer aksjonen.