Logopedisenteret gir logopedisk hjelp til førskolebarn, elever i grunnskolen og voksne. Tilbudet innebærer kartlegging, veiledning og opplæring, og gis på Logopedisenteret i Brumunddal eller ute i barnehager og skoler.

– Senteret er og har vært viktig for veldig mange, og er et senter både vi og kommunen kan være stolte av, sa Geir Sandberg, leder Voksenpedagogisk senter.

Spisskompetanse innen hele logopedifeltet

Teamleder ved Logopedisenteret, Kristin N. Sulen fortalte om driften av Logopedisenteret i dag.

– Logopedisenteret i Ringsaker er en kommunal tjeneste, og det er det ikke alle kommuner som har fått til. Senteret har en spisskompetanse innen hele det logopediske feltet. Dette er noe vi skal være stolte av.  Formålet med senteret er å sikre gode, logopediske tjenester til alle i Ringsaker kommune. Selv om det er store avstander i kommunen, er vi opptatt av at uansett hvor du bor, skal det være likeverdighetsprinsippet som gjelder. Alle skal få like mye hjelp, påpeker Sulen.

Historisk glimt

– Dette har vært en spennende reise, og det er litt rørende å stå her i dag, sa Svein Kåre Rydland, som var med i oppstarten og i forarbeidet til Logopedisenteret. 

Logopedene Mona, Kari og Vesla fortalte små historier og glimt fra arbeidshverdagen.

– Vi har verdens beste jobb - med unntak av enkelte dager på vinteren med kjøring på glatt føre, sa logopedene.