– For andre året på rad sender vi ut SMS om vannmåleravlesing i uke 40. Dette gjør vi for å nå så mange hytteeiere som mulig i høstferieukene, uke 40 og 41. Vi håper med dette at vi gjør det enklere for hytteeiere å lese av vannmåleren sin i riktig tid, sier konsulent i Teknisk drift, Linda Holen.

De som ikke har anledning til å lese av vannmåler i november, vil få måleravlesingskort i posten ved slutten av kalenderåret.