For Hedmark har Innovasjon Norge ledige midler tilgjengelig både for tradisjonelt landbruk og bygdenæring. Ta kontakt med landbrukskontoret ved Gerd Lodden Solberg, tlf. 96 94 20 81 eller epost gls@ringsaker.kommune.no, dersom du har planer om mindre eller større investeringer.  Åpen søknadsfrist.

Mer informasjon om søknad og søknadsprosess, samt hva som er føringer for 2020, finner du her PDF document ODT document .