Hvordan samarbeide bedre om snørydding til det beste for alle innbyggere? Hvordan koordinere brøyteaktører, vegvesen, kommune, entreprenører, gårdeiere og husstander når snøen laver ned? Dette er problemstillinger Mjøskommunene skal finne ut av i prosjektet, sammen med leverandører og samarbeidspartnere. Målet er å finne fram til nye innovative løsninger til vinterdrift av veg og eiendommer.

Kartlegger felles utfordringer

Onsdag den 16. oktober gikk startskuddet med en felles kick-off. Målet for denne dagen var å kartlegge dagens utfordringer som vi opplever med snørydding og drift av vinterveg. På samlingen var det samlet mange aktører som blir berørt når det snør eller det er glatte veger. Brøytemannskaper, vegforvaltere, innbyggerservice, innbyggere, hjemmetjenesten, nødetater, taxisjåfører og lastebilsjåfører var alle representert.

Millionstøtte fra Innovasjon Norge

I vår sendte kommunene inn en felles søknad til Innovasjon Norge for å få støtte til et innovativt prosjekt for å finne nye løsninger til snørydding. Av 57 søknader, var prosjektet «Smart vinterveg» én av fem prosjekter som fikk tildelt penger – hele 14 millioner. I Norge i dag er det kun 14 prosjekter som til nå har brukt slikt innovasjonspartnerskap som metode.

På samlingen ble også kontrakten med Innovasjon Norge signert. Innovasjon Norge trekker fram at prosjektet er unikt på mange måter. En av grunnene til dette er at her har vi fire kommuner som ønsker å samarbeide på tvers av kommunegrenser og organisasjon. I tillegg er dette også det første prosjektet som tar for seg problemstillingen drift av vinterveger i Norge.

 Er du nysgjerrig på prosjektet og vil lese mer? Følg prosjektet på smartemjøsbyer.no

Les mer om dialogkonferansen  4. desember 2019 på nettsiden til Smarte Mjøsbyer