Fredag 17. januar 2020 arrangeres Ringsakergallaen i Brumunddal teatersal. Der skal det deles ut seks priser. Ringsaker kommune ber innbyggerne i kommunen om nominasjoner til følgende priser:

Idrettsprisen:
Kan tildeles utøvere, ledere, lag eller foreninger innen idretten i Ringsaker. For inneværende år bes det om nominasjoner av unge talentfulle utøvere fra Ringsaker.

Kulturprisen:
Kan tildeles utøvere, ledere, lag eller foreninger innen kulturlivet i Ringsaker. For inneværende år bes det om nominasjoner av unge talentfulle utøvere fra Ringsaker.

Byggeskikkprisen:
Kan tildeles bygninger, anlegg eller restaureringsprosjekt i Ringsaker kommune. Ut fra en helhetlig vurdering av funksjonalitet, materialbruk, arkitektur og samspill mellom sted og miljø. 

Frivillighetsprisen: 
Kan tildeles personer, lag eller foreninger som har gjort en betydelig uegennyttig innsats for omsorgs-, inkluderings-, og frivillighets-arbeid i Ringsaker. For inneværende år bes det om nominasjoner av personer, lag eller foreninger med særlig fokus på omsorgs-, inkluderings-, og frivillighets-arbeid for barn og unge.

Næringsprisen:
Kan tildeles enkeltpersoner, bedrifter eller organisasjoner som har skapt vekst og utviklet arbeidsplasser i kommunen. En forutsetning er at bedriften gjennom sitt virke bidrar til et positivt omdømme for Ringsaker kommunes næringsliv. Virksomheten kan være liten eller stor, lokal, regional, nasjonal eller internasjonal.

Ringsakerprisen:
Kan tildeles personer som har gjort en betydelig innsats for kommunens kunst-, kultur- eller næringsliv.

Begrunnede forslag på kandidater til de ulike prisene sendes til Ringsaker kommune, Kultur, Postboks 270, 2381 Brumunddal eller postmottak.kultur@ringsaker.kommune.no. Frist er fredag 15. november 2019.