Nærmere 50 deltakerne deltok på Intercity-møte i  Mjøstårnet i dag, initiert av Ringsaker kommune og Jernbaneforum Dovrebanen Sør.

– Nå blir det lagt dobbeltspor til Åkersvika, og så er det signalisert at det kommer til Lillehammer i 2034. For å være helt ærlig, så vet jeg ikke om jeg stoler helt på det. Det har vært mange runder der det har blitt sagt at «nå kommer det penger», og så gjør det ikke det likevel, sa Ihle Steen.

Ordføreren oppfordrer til å legge bort regionale stridigheter, og stå sammen om å påvirke til at statsbudsjettet for 2020 inneholder tilstrekkelig med planleggingsmidler jamfør Nasjonal Transportplan (NTP), og at tidligere prioriteringer av jernbane for Innlandet videreføres i den kommende NTP 2022-33.

– Her i Innlandet sier vi noe én gang, og så tenker vi at «ja, nå har de fått det med seg», mens andre regioner nesten flytter inn på Stortinget. Vi må lære oss å bli mer pågående, sa Ihle Steen.

Moelv i 2034?

Lars Eide er planleggingssjef for Bane NOR på strekningen Sørli-Brumunddal. Han fortalte at håpet om dobbeltspor til Moelv i 2030 svinner. Det er også dårlig nytt for Lillehammer innen 2034.

– Målet er å være ferdig til Moelv i 2034, sa Eide. 

– Gjennomføring av NTP er første, andre og tredje prioritet! Da må ikke mangel på planleggingsmidler forsinke framdriften. Det er viktig med en felles prioritering for hele NTP-lista fra Innlandet, for uenighet forsinker og slipper andre foran i køen, sa regiondirektør Jon Kristiansen i NHO Innlandet.

– Jernbane er viktig for Innlandet av flere grunner: Råvaretransport er én av dem. Det transporteres årlig laks for 35 milliarder kroner gjennom Innlandet, og dette skal seks- eller sjudobles i løpet av noen år. 40 prosent av skogen som felles i Norge, kommer fra Innlandet, og hytteturismen i Innlandet gir 15 milliarder i året i inntekter. Snart er hver fjerde hytte i Innlandet. Stikkord for framtidas mobilitet er: økt etterspørsel, utslippene må ned og smart mobilitet innenfor alle segmenter.

Ryggraden i satsing på nullutslipp

Reiselivssjef Ove Gjesdal karakteriserer dobbeltspor til Lillehammer som ryggraden i satsingen på nullutslipp i reiselivet.

– Det er viktig å synliggjøre at kundegrunnlaget er mye større enn innbyggerantallet. Transport står for 30 prosent av klimautslippene, og for å få et bærekraftig reiseliv, må det legges bedre til rette for at den reisende kan bruke tog og buss.

– Med nye markeder må reiselivet i dag tenke på hele kundereisen, og finne andre løsninger. Undersøkelser viser at 52 % av deltidsinnbyggere vil la bilen stå hjemme dersom de har bedre alternativer, påpekte Gjesdal.