Escape room er et fenomen som har blitt veldig populært de siste årene, og går originalt ut på at man blir «låst inne» i et rom og må samle ledetråder og løse gåter for å komme seg ut igjen innen en tidsfrist (vanligvis 60 minutter). En annen versjon er at man skal finne en gjenstand innen tidsfristen er omme. 

På Moelv skole skulle 6. og 7. trinn løse gåter for å låse opp 2 ulike bokser, og til slutt finn en diamant. All kommunikasjon skulle være på engelsk.

Tverffaglig undervisning

– Escape room egner seg godt som metode i undervisningen i alle fag på alle nivåer. Her får elevene bruke sin kreativitet samtidig som de må samarbeide og kommunisere med de andre på laget. I et Escape room kan det jobbes tverrfaglig, og man får dekket mange kompetansemål på kort tid, forklarer Maren Snekkerlien, som har vært ansvarlig for undervisnningsopplegget med Escape room.

– Å bruke Escape room i undervisningen er noe som er i vinden nå. Jeg synes dette er en kjempe spennende måte å få inn flere fag samtidig. I oppgavene elevene skal løse i dag er det både matte, engelsk litteratur og de må bruke logisk tenkning og samarbeide med andre. Dette er et opplegg som skaper stort engasjement hos elevene, sier Snekkerlien. 

Engelsk tema

Denne dagen hadde Fossen og Moelv skoler «English day» - en årlig dag hvor de kler seg ut med engelske uniformer. Temaene for oppgavene under Escape room var derfor Harry Potter, og både elevener og lærere måtte snakke engelsk hele dagen.

– Dette er kjemepegøy, det føles nesten ikke som skole, men vi snakker jo engelsk hele tiden og lærer å samarbeide med andre, sier elevene Adrian og Astrid.

– Så langt i dag har vi puslet et puslespill som det sto et regnestykke på som vi måtte løse. Også har vi låst opp en lommelykt som vi skulle bruke for å finne en kode. Det morsomste med Escape room er oppgavene vi må løse, og at det er så mange har kledd seg ut, sier Astrid.