Har du noen timer i uken du kunne tenke deg å bruke på å hjelpe småbarnsfamilier i en sårbar fase? Er du nysgjerrig på hva Home-Start Familiekontakten er og lurer på om dette kanskje er noe for deg?
Kjersti Marita Gresseth er Home-Start koordinator i Ringsaker kommune og vil informere om familiestøtteprogrammet der frivillige familiekontakter besøker småbarnsfamilier.   

Sted: Ringsaker bibliotek, Brumunddal

Tid: Tirsdag 7. januar klokka 19:00 

Hva er Home-Start?
Home-Start Familiekontakten er et familiestøtteprogram retter mot småbarnsfamilier med barn under skolepliktig alder.
Det er ment som et tillegg til det offentlige hjelpetilbudet
Tilbudet er basert på gjensidig frivillighet, hvor familiekontakten (frivillige) besøker familien regelmessig 1 gang per uke, 2-4 timer, over en periode på ca ½ år.
Målet er å støtte og hjelpe familien videre i en sårbar periode ved å gi støtte og avlaste, styrke foreldrerollen og skape mestringsfølelse, og eventuelt utvide nettverk/skape tilhørighet.