– Vi får mange henvendelser fra folk som lurer på om det nå er mulig å gjenoppta aktivitet i ulike lag, foreninger og bedrifter. Jeg synes det er viktig å understreke at vi fortsatt er inne i en uavklart situasjon med koronavirus. Vi har fått smittetallene ned, men vi vet at vi har smitte i befolkningen som vi ikke nødvendigvis har full oversikt over. Det er derfor all mulig grunn til å fortsatt begrense sosial omgang, huske på god håndhygiene og å holde seg hjemme hvis man har luftveissymptomer eller er syk, sier kommuneoverlege Cecilie Blakstad Eikenes.

Samfunnskritiske tjenester

Når barnehagene og småskolen nå gjenåpner, er dette med bakgrunn i en helhetsvurdering som tilsier at det er forsvarlig å gjenoppta driften innenfor de rammene myndighetene har satt for smittevern. En ser også at konsekvensene for samfunnet for øvrig når barnehager og skoler er stengt blir store, fordi foreldre må ta seg av barna sine samtidig som de skal jobbe hjemmefra.

– Det er ikke tilfeldig at nettopp barnehager og skoler er de første som gjenopptar driften. Samtidig er ikke gjenåpningen av barnehagene og skolene et signal på at krisen er over. Folk har vært flinke til å følge rådene som har blitt gitt, men vi kan raskt se en ny økning i antall smittede og syke dersom vi slipper opp for fort. Derfor er det utrolig viktig at folk holder ut litt til, sier kommuneoverlegen.