– Vanligvis er det jo både hyggelig og et viktig bidrag for helse og trivsel at pårørende besøker sine foreldre og besteforeldre, men akkurat nå er det fortsatt slik at besøk kan medføre økt risiko for beboerne i omsorgsboliger og også for eldre som fortsatt bor hjemme, sier kommunalsjef for helse og omsorg, Sverre Rudjord.

Beboere i omsorgsboliger omgås ofte hverandre, noe som gjør at flere kan være utsatt dersom smitte bringes inn i boligene. Som et smitteforebyggende tiltak vil heretter også fellesarealene i tilknytning til ubemannede omsorgsboliger være avstengt for besøk. 

Ekstra utsatt

En vet at eldre personer over 65 år og de som har tilleggssykdommer, er spesielt utsatt for å utvikle alvorlig sykdom dersom de blir syke av covid-19.

– Beboere i omsorgsboliger kan være sårbare, slik at et smitteutbrudd kan få fatale følger. Vi vil derfor oppfordre alle til å fortsatt holde kontakt med sine eldre familiemedlemmer, men fortrinnsvis via telefon eller andre digitale flater, sier Rudjord.