– Å skate i seg selv utgjør ikke en stor smittefare med tanke på spredning av koronavirus, så lenge skaterne holder god avstand til hverandre, ikke er i større grupper enn fem av gangen og ikke berører hverandres brett, sier kommuneoverlege Cecilie Blakstad.

Når kommunen nå velger å gjenåpne skateparkene, er det i stor grad av hensyn til ungdom som har behov for uorganiserte fritidstilbud i en tid der organiserte fritidstilbud i stor grad er avlyst.

Kommunen vil nå henge opp plakater ved skateanleggene og oppfordre til god håndhygiene og avstand mellom personer. Personer med tegn til luftveisinfeksjon, også de med lette symptomer, må holde seg hjemme.