Kommuneoverlegene i Hamarregionen anbefaler at sanitæranleggene ved campingplassene holdes stengt. Dersom sanitæranlegg likevel helt eller delvis åpens, må helsemyndighetenes smittevernregler følges opp på en forsvarlig måte.

Kommuneoverlegenes anbefalinger til drivere av campingplasser og campinggjester

Til grunn for kommuneoverlegenes anbefalinger ligger at det fortsatt registreres tilfeller med covid-19 uten kjent smittekilde, og at det forventes en økning i smittetall fremover i forbindelse med gradvis gjenåpning av samfunnet.

Kommuneoverlegene vurderer at felles sanitæranlegg/fellesarealer på campingplasser er områder med økt risiko for smittespredning på grunn av potensielt mange brukere fra ulike områder og mange felles kontaktpunkter.

 1. Kommuneoverlegene anbefaler at sanitæranlegg og andre lokaler ment for fellesbruk fortsatt holdes stengt ut mai måned.
   
 2. Dersom campingplassene ønsker å gjenåpne sanitæranlegg helt eller delvis må det være under forutsetning av at helsemyndighetenes smittevernregler følges opp på en slik måte at det er forsvarlig.
   
 3. Det bør legges til rette for tilgang på henting av rent vann og tømming av toaletter/avløpsvann på en slik måte at det blir færrest mulig felles berøringspunkter, god mulighet for håndvask eller hånddesinfeksjon.
   
 4. Det bør henges opp plakater med informasjon om smittevern (hånd- og hostehygiene), grupper på maks fem personer og minst to meters avstand mellom personer.
   
 5. Både ansatte og gjester må minnes om at de ved luftveissymptomer skal holde seg hjemme og ikke må oppholde seg i fellesarealer.
   
 6. Virksomhetens renholdsplan må oppdateres med særlig fokus på berøringspunkter. Vurderinger rundt hyppighet av renhold må baseres på hyppighet av bruk. Som et eksempel anbefales det i skoler og barnehager rengjøring av toaletter og vannkran/håndvask 4 ganger daglig.
   

Les informasjon fra Samfunnsmedisinsk enhet for Hamarregionen til campingplasser i Hamarregionen.