Regjeringen har vedtatt å utvide den eksisterende avlingsskadeordningen for jordbruket slik at den også omfatter avlingssvikt som følge av mangel på arbeidskraft. Dette gir grøntprodusentene en trygghet og en kompensasjon dersom de ikke skulle klare å høste avlingene på normal måte i 2020.   

Endringen i avlingsskadeordningen skal gjelde for frukt, bær og grønnsaker, og årsaken til den manglende innhøstingen må kunne knyttes til restriksjoner i flyten av arbeidskraft som følge av korona-pandemien.

Ordningen vil ha som formål å sikre produsenter med arbeidsintensive grøntproduk­sjoner mot store tap som følge av mangel på arbeidskraft i innhøstingen, eller dersom arbeiderne som er på plass ikke kan få utført arbeid på grunn av pålagte restriksjoner. 

Landbruks- og matdepartementet utformer detaljene i ordningen i samarbeid med Landbruksdirektoratet og næringen, og varigheten vil være for innhøstingssesongen 2020.

Du kan lese mer her på  Regjerningen.no og hos Fylkesmannen i Innlandet. Selve den reviderte forskriften finner du her.