Etter den omfattende nedstengingen av tjenesten under koronautbruddet, nærmer vi oss nå normal drift.  Ettersom helsestasjonene er anbefalt å innkalle færrest mulig til samme tid og begrense besøkende på venterommene, vil vi fortsatt ha en noe begrenset kapasitet. I tillegg er det fortsatt en del av våre ansatte som har oppgaver utenfor helsestasjonsenheten. Det vil derfor ta tid før vi er a jour med de oppgavene som ble satt på vent i mars og april.

Kontakt oss på telefon dersom du er syk

Barn, foreldre eller ungdom som er i karantene, har symptomer på sykdom eller er syke skal ikke møte opp på helsestasjonen eller hos skolehelsetjenesten. I slike tilfeller ber vi om at helsestasjonen kontaktes per telefon.

Fortsatt gjelder regelen om at barn helst følges av én voksen og uten søsken, hvis ikke det er særlige grunner til at to må følge barnet.

Gravide bes om å komme alene. Dersom det er spesielle grunner til å ha med partner, er det flott om du ringer helsestasjonen for en vurdering.

Ansatte ved helsestasjonen vil bestrebe seg på å holde minst 1 meter anstand til brukerne, helst 2 meter. Ved nødvendig nærkontakt vil vi vurdere behov for ekstra beskyttelse.

Hjemmebesøk av personell fra helsestasjonstjenesten kan nå gjennomføres så sant personer som skal besøkes ikke har luftveissymptomer og øvrige smitteverntiltak overholdes (god håndhygiene, minst en 1 m avstand). Inntil videre vil Drop in-tilbudet på helsestasjonene fortsatt utgå. I stedet tilbyr vi veiing av nyfødte etter timebestilling.

 

Finn din nærmeste helsestasjon og les mer om helsestasjonstjenesten i Ringsaker