Utmarksbeiter er en viktig ressurs i husdyrproduksjonen, og det kan søkes tilskudd til dyr på utmarksbeite gjennom søknad om produksjonstilskudd. Ordningen skal bidra til å pleie kulturlandskapet, samt å oppnå god utnyttelse av utmarksressursene. I tillegg er det viktig med god tilvekst på dyra.

Landbrukskontoret sende 22. april ut et brev til alle gardbrukere med storfe i Ringsaker om at for å få tilskudd til dyr på utmarksbeite nedi bygda, må det kunne dokumenteres minimum 10 dekar inngjerdet utmarksbeite pr storfe. Omsøkte storfe må ha gått på slikt utmarksbeite i minst 5 uker. Kravet gjelder melkeku, ammeku og øvrige storfe. I henhold til Landbruksdirektoratet sitt regelverk og med utgangspunkt i forskningsrapport fra Morten Tofastrud og fra Yngve Rekdal, gjør kommunen om på tidligere praksis.

Utmarksbeite skal ha nyttbare vekster som tilfredsstiller kravet om at dyra skal kunne ta opp minst 50% av grovfòret fra beite. Det kan være en vanskelig vurdering. Variasjonen av fôrgrunnlaget på utmarksbeiter i bygda er stor.

Det utsendte brevet i sin helhet, finner du her PDF document ODT document .